Boka en demo
route-optimization-warehouse-wms

3 sätt att optimera plockrutter på lagret

En plockrutt hänvisar till den specifika väg eller sekvens som lagerarbetare följer för att plocka artiklar från olika delar av lagret och slutföra kundorder på ett effektivt sätt. Målet är att välja den mest optimala rutten på lagret för att minimera plocktiden och maximera produktiviteten. Det finns olika metoder för att optimera dina plockningsrutter för att säkerställa effektivitet och leverans i tid till dina kunder.

Det finns olika metoder för att optimera plockningsrutter på ett lager, antingen genom automatiserade processer med hjälp av ett digitalt WMS eller manuella strategier. Zonplock bidrar till att minska trängseln bland högtrafikerade hyllplatser, medan batch picking möjliggör att plockare kan hantera flera order samtidigt. Utöver det kan avancerade WMS-lösningar som Bitlog WMS automatiskt beräkna den mest effektiva rutten baserat på tillgänglighet av lager och andra nyckelfaktorer.

Summa summarum: ju snabbare och mer noggrant din orderplocksprocess är, ju nöjdare kommer dina kunder att vara.

route-optimization

 

Zonplock

Zone-pickingZonplock syftar till att dela upp lagret i olika zoner och tilldela specifika områden till enskilda plockare. Med zonplock kan du ha parallella plockaktiviteter pågående, där flera order kan plockas samtidigt i olika zoner. Genom att implementera zonplock kan lagren minska plcoktiden och minimera trängseln på högtrafikerade områden på lagret.

I ett zonplocksystem tilldelas varje plockare en specifik zon eller område på lagret. Denna specialisering gör att plockarna blir experter inom sitt angivna område, vilket leder till snabbare och mer noggrann orderplockning. Dessutom främjar zonplock en mer organiserad och systematisk metod för plockning, eftersom plockarna är ansvariga för att underhålla lagret inom sin tilldelade zon.

Genom att implementera zonplock kan lagren optimera sina rutter, effektivisera sina processer och förbättra sin totala effektivitet, särskilt för högvolymorder eller stora lager, vilket leder till en riktigt bra orderuppfyllnad.

 

Batchplock [burvagn eller lådor]

Trolley picking – boxes

Batchplock är en fantastisk metod som bevisat optimerar plockprocessen på lager och distributionscenter. Genom att gruppera artiklar baserat på deras plats i lagret och de order de tillhör kan arbetare plocka flera order samtidigt med hjälp av en scanner som är ansluten till det applikationsbaserade WMS:et.

Batchplock optimerar inte bara lagerprocesserna, utan det påverkar också direkt kundnöjdhet och kundlojalitet. Genom att låta arbetare hantera flera order samtidigt kan de minska plocktiden och slutföra order snabbare. Detta innebär att kunderna får sina beställningar snabbt, vilket resulterar i högre nöjdhetsnivåer och möjlig återkommande affärer.

 

 

Ruttoptimering med Bitlog WMS

Advance picking route-1

Bitlog WMS använder avancerade algoritmer för att analysera orderdata, lagerplatser och lagerlayout för att generera optimerade plockrutter. Dessa rutter är utformade för att minimera plocktiden och minska trängseln, vilket leder till snabbare orderuppfyllnad.

Bitlog WMS ger realtidsöversikt över orderstatus och lagerstatus, vilket möjliggör dynamiska justeringar av plockningsrutter baserat på förändrad efterfrågan eller tillgänglighet. Detta säkerställer att plockarna alltid följer de mest effektiva rutterna för att plocka order korrekt, och i tid!

Genom att dra nytta av dessa funktioner hjälper Bitlog WMS lager att optimera sina plockrutter. Allt för att öka produktiviteten, minska arbetskostnader och förbättra den totala operationella effektiviteten.

 

 

Optimera plockrutten utan ett WMS

checklist-illustrationDet är självklart möjligt att optimera plockrutter utan ett lagersystem. Processen kan vara mer utmanande men fortfarande uppnåelig genom manuella metoder och grundläggande planering. Här är några strategier att tillämpa:

  1. ABC-analys: Prioritera artiklar baserat på deras efterfrågefrekvens och placera artiklar med hög efterfrågan närmare packningstationen för att minimera plocktiden.

  2. Layout-optimering: Organisera ditt lager logiskt genom att gruppera liknande varor, eller varor som ofta köps tillsammans, på plockplatser nära varandra. 

  3. Ruttkartläggning: Planera plockrutter baserat på lagrets layout och artiklarnas hyllplatser. Ta hänsyn till faktorer som bredd på gångar, hyllhöjd och trängsel för att skapa effektiva rutter.

  4. Standard Operating Procedures (SOPs): Utveckla tydliga SOP:er för plockprocessen, inklusive riktlinjer för ruttplanering, orderprioritering och plocktekniker. Se till att lagerpersonalen följer dessa processer konsekvent genom träning och uppföljning.

  5. Noggrann uppföljning: Följ upp plockprocesserna regelbundet, såsom orderuppfyllnadstid och plocknoggrannhet, för att identifiera ineffektiviteter och områden för förbättring. Anpassa plockrutter och processer därefter.

Även om dessa manuella metoder kan hjälpa till att optimera plockrutter till viss del, bör du säkerställa att du tar höjd för att det kräver interna resurser för att projektet ska slutföras framgångsrikt. Troligtvis mer resurser än du först räknat med. Men, när det är på plats, hjälper det markant till att öka effektiviteten.

 

 

The Bitlog Team
Story by

The Bitlog Team

Next Post
Hur du fastställer lagrets totala ägandekostnad (TCO) för WMS