Boka en demo

Bitlog WMS onboarding i 4 steg [+Infographic]

Låt oss prata om onboarding en liten stund. För oss är det högsta prioritet att se till att våra kunder lyckas, och för att göra det har vi utvecklat en pålitlig onboardingprocess som ger en sömlös upplevelse i fyra steg.

Ladda ner infographic som sammanfattar onboardingprocessen här.

 

Varför är det viktigt?

En sak i taget. Grattis till ett riktigt bra beslut! Och välkommen till Bitlog-communityn.

Vi tror att en tydlig onboardingprocess är avgörande för att skapa en stark grund och bygga en långsiktig och framgångsrik relation.

Genom att följa en strukturerad onboardingprocess kan vi se till att du får en riktigt bra upplevelse redan från början. Vi tror att det bygger förtroende och trovärdighet och även säkerställer att båda parter har tydliga förväntningar och roller.

 

onboarding-featured-2

 

Implementering av Bitlog WMS i 4 steg

Här är de fyra steg som vi följer för att säkerställa att våra kunder lyckas. 🎯

 

1. Preboarding

I de flesta fall innebär implementeringen av ett WMS betydande förändringar för en organisation. Medan ledningen ofta har en tydlig förståelse för de mätbara affärsresultaten (ROI), kanske den operativa personalens oro inte alltid överensstämmer med denna vision. Det är därför viktigt att anpassa förväntningar och mål till båda parter för att underlätta övergången och maximera fördelarna med det nya systemet, Bitlog WMS.

För att överbrygga klyftan rekommenderar vi alltid att Bitlog planerar och genomför ett fysiskt besök på lagret där vårt WMS kommer att implementeras. 

Under besöket ser vi till att:
 • Utvärdera nuvarande lagerverksamhet och processer,

 • identifiera vilken typ av data som behövs för personal, ledning, kunder och tredjepartsleverantörer av andra system,

 • diskutera behovet till förändringen,

 • förstå det önskade framtida arbetssättet (metoder, processer, etc.),

 • och se till att alla förstår skälen bakom förändringarna.

Efter besöket på plats kommer Bitlog att arbeta nära ledningen för att anpassa systemets funktionalitet och setup för att möta operativa krav och företagets vision, samt säkerställa att lösningen är skalbar. Innan Bitlog WMS implementeras är det viktigt att alla intressenter är involverade och godkänner projektplanen.

 

2. Onboarding

Så snart det kommersiella avtalet mellan ditt företag och Bitlog är klart och undertecknat, bokar vi in ett kickoff-möte för att starta projektet.

Målet för kickoff-mötet:
 • Granska de överenskomna mätetalen,
 • etablera en styrgrupp (beror på storleken på implementeringen),
 • belysa den känslomässiga effekten av att integrera Bitlog WMS och se till att intressenterna förstår och anpassar sig till det nya operativa tillvägagångssättet,
 • gå igenom lösningsdesignen (blueprint) och projektplanen,
 • och fastställa en tidslinje för implementeringen.
   
Varför behöver vi en styrgrupp? 

För större och medelstora implementeringar rekommenderar vi att man inrättar en styrgrupp som består av representanter från båda företagen. Denna grupp spelar en viktig roll när det gäller att hantera projektrisker, säkerställa att de långsiktiga målen uppnås och omedelbart ta itu med eventuella problem som kan uppstå. Det är viktigt att styrgruppen har den expertis och beslutsrätt som krävs för att framgångsrikt driva projektet framåt.

Bitlog WMS-installationen

Detta beskriver de steg vi tar för att konfigurera din Bitlog WMS-lösning, med detaljer om de nödvändiga kraven, konfigurationsprocessen och den specifika ordning i vilken allt konfigureras:

 1. Fullständig datamigrering från t.ex. ditt ERP-system
 2. Vi konfigurerar systemet (Bitlog WMS) baserat på den överenskomna planen
 3. Installation och konfiguration av integration(er)
 4. Introduktion och utbildning av superanvändare

 

3. Go-live! 🚀

Fram till den stora dagen kommer du tillsammans med Bitlog att arbeta för att förbereda alla nödvändiga uppgifter och genomföra en grundlig generalrepetition. Noggranna förberedelser är nyckeln till att säkerställa en sömlös och framgångsrik go-live-upplevelse.

På lanseringsdagen är vi (ditt dedikerade team från Bitlog) på plats på lagret och säkerställer att allt går som det ska, delar värdefulla insikter och support. Detta praktiska tillvägagångssätt säkerställer att våra kunder känner sig trygga med att "trycka på knappen" - med vårt Bitlog-team på plats kan vi direkt ta itu med eventuella frågor som kan uppstå.

Vid varje lansering, när man får se de allra första beställningarna passera genom flödet i systemet, sprider det en härlig känsla av glädje och stolthet över prestationen för samtliga inblandade. Vi är glada över att få vara på plats för de ögonblicken.

 

4. Skala upp

Att skala upp, efter lansering, har två separata betydelser: för dig professionellt och för Bitlog WMS-produkten.

Skala upp Bitlog WMS

Efter lanseringen kommer du att ha regelbunden kontakt med din personliga Customer Success Manager (CSM) för att säkerställa att Bitlog WMS-installationen anpassas efter behov. När ditt företag växer är Bitlog WMS-produkten redo att skala upp med dig (som nämnts under "preboarding"). Lägg till nya sajter (geografiska platser), mer funktionalitet eller extra användare vid behov.

Professionell utveckling

Dessutom får du chansen att bli en del av vår växande Bitlog-community med kunder och likasinnade yrkesverksamma, vilket förbättrar ditt nätverk och din kunskap. Som medlem av Bitlog-communityn kan du:

 1. Delta i vårt årliga evenemang, Bitlog Summit.
 2. Bidra till färdplanen för Bitlog-standardprodukten. Vi är stolta över att 50% av all ny- och förbättringsutveckling baseras på av kundförfrågningar och feedback.
 3. Få kontakt med andra Bitlog-kunder på liknande tillväxtresor.


Genom att följa dessa fyra steg säkerställer vi en smidig och framgångsrik WMS-implementation och en tydlig onboardingprocess för dig, ditt team och din lagerverksamhet.

 

Klicka varsomhelst på infographic för att öppna som PDF och ladda ner.

onboarding-image

 

Vill du lära dig mer om Bitlog WMS? Klicka här för att boka ett samtal med en av våra experter.

 

 

The Bitlog Team
Story by

The Bitlog Team