Boka demo
Warehouse-automation

Lagerautomatisering: Framtidens lagerhållning?

Under de senaste åren har lagerbranschen genomgått en transformation med introduktion av avancerad teknik som automatisering, AI och IoT. Fördelarna med lagerautomation är tydliga: ökad effektivitet, minskade arbetskostnader och förbättrad noggrannhet. Som ett resultat av detta vänder sig många företag till lagerautomatisering för att förbli konkurrenskraftiga och möta de ökande kraven från sina kunder.

I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom fördelarna med lagerautomatisering och varför det är framtiden för lagerhållning.

 

Automatisering ökar effektiviteten

En av de viktigaste fördelarna med lagerautomation är ökad effektivitet. Automatiserade system kan bearbeta och flytta produkter mycket snabbare än mänsklig personal, vilket innebär att beställningar kan utföras snabbare. Automatiserade system kan också fungera dygnet runt, vilket gör att företag kan uppnå snabbare genomströmningstider för beställningar. Detta förbättrar inte bara kundnöjdheten utan minskar också driftskostnaderna.

 

Minskade personalkostnader med färre manuella processer

En annan viktig fördel med lagerautomation är minskade arbets- och personalkostnader. Automatiserade system kan ersätta många manuella arbetsuppgifter, vilket minskar behovet av arbetskraft och tillhörande kostnader. Vidare kan automatisering också minska risken för fel, vilket kan vara kostsamt att åtgärda och leda till förseningar i orderhanteringen.

En annan metod som kan minska arbetskostnaderna avsevärt är batchplockning. Batchplockning är en plockmetod som innebär att man plockar flera order samtidigt i stället för en åt gången. Genom att gruppera beställningar i partier baserat på var produkterna befinner sig i lagret kan medarbetarna effektivt plocka flera beställningar i en enda passage. Batchplockning är särskilt fördelaktigt inom e-handel och direktförsäljning till konsumenter där det finns stora volymer av små beställningar som kan grupperas tillsammans.

 

LÄS: 4 anledningar varför du ska integrera ditt WMS med din e-handel

 

Eliminera den mänskliga faktorn & förbättra träffsäkerheten

Automatiserade system har också bättre träffsäkerhet och precision än människor. Maskiner blir inte distraherade och gör inga misstag på grund av trötthet. Dessutom kan dem arbeta med jämn precision. Detta innebär att automatiserade system kan hantera komplexa uppgifter, t.ex. lagerhantering, med högre noggrannhet och snabbare hastighet än mänskliga arbetstagare.

Förutom att minska (eller helt utsluta) kostsamma fel och öka effektiviteten kan det även ha en betydande inverkan på kundupplevelsen. När beställningar levereras korrekt och i tid är kunderna mer benägna att besöka en webbutik igen. Att bli repeat customers, det vill säga att dem återvänder och i sinom tid anses lojala. Å andra sidan kan felaktiga eller försenade beställningar leda till frustration och negativa omdömen, vilket potentiellt kan driva bort kunderna.

Genom att implementera teknik som WMS och automatiserade plockningssystem kan lagren förbättra sin noggrannhet och se till att kunderna får rätt varor i tid, vilket i slutändan leder till högre nivåer av tillfredsställelse och lojalitet.

 

Exempel på lagerautomation

Det finns många olika typer av lagerautomation idag. Dessa inkluderar:

  • Automatiserade lagrings- och hämtningssystem (ASRS): Det är system som använder maskiner för att lagra och hämta produkter från lagerplatser automatiskt.

  • Automatiserade styrda fordon (AGV): Detta är mobila robotar som används för att transportera produkter i ett lager.

  • Transportbandssystem: Dessa system använder transportband för att transportera produkter från en plats till en annan.

  • Lagerrobotar: Detta är maskiner som kan programmeras för att utföra specifika uppgifter, t.ex. sortering, plockning och packning.

 

Integration with WMS

Lagerhanteringssystem (WMS) har blivit en viktig del av moderna lager. Genom att integrera automatisering med sitt WMS kan företag uppnå en större effektivitet och träffsäkerhet. Automatiserade system kommunicerar med WMS och ge realtidsdata om lagernivåer och orderuppfyllelse. Detta hjälper företagen att optimera sin verksamhet och minska slöseri.

Bitlog WMS är en ideal lösning för företag som vill integrera sina lagerhanteringssystem, effektivisera lagerverksamheten, minska antalet fel och förbättra effektiviteten. Spårning och data i realtid för att få en fullständig överblick av aktuella lagernivåer och optimeringsmöjligheter på ditt lager.

Våra avancerade analyser ger värdefulla insikter i din lagerverksamhet, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut och kontinuerligt förbättra dina processer. Genom att integrera med Bitlog WMS kan företag maximera fördelarna med automatisering och uppnå högre nivåer av produktivitet och lönsamhet. Kontakta oss för att få veta mer.

 

För att summera...

Lagerautomatisering är framtiden. Genom att integrera avancerad teknik som automatisering, AI och IoT med ett WMS kan företag uppnå större effektivitet, träffsäkerhet och minskade kostnader. I takt med att kunderna kräver kortare orderhantering och leveranstider har implementeringen av lagerautomatisering blivit en viktig strategi för att förbli konkurrenskraftig. Genom att anamma den senaste tekniken för lagerautomatisering kan företag ligga steget före och lyckas på dagens föränderliga marknad.

 

Fia Jonsson
Story by

Fia Jonsson

Next Post
Så använder du en Apple Watch för orderplock