Lagermognad på femgradig skala

För att enkelt kunna bedöma hur moget ett lager och dess lagerprocesser är brukar vi använda oss av en femgradig skala. Många av de företag vi träffar som är redo att ta nästa steg och utveckla sina lagerprocesser befinner sig någonstans på denna skala. 

För att kunna ta nästa steg på skalan och därmed öka effektiviteten och utveckla lagerdriften kommer ditt företag med största sannolikhet att göra en större investering. Vid ett köp av ett lagerhanteringssystem (WMS) bör du överväga vart på mognadsskalan din verksamhet befinner sig, dess behov (nu och på lång sikt) samt vilka resurser du har tillgängliga.

 

warehouse-maturity-1

 

De fem stegen på skalan för optimerad lagerhantering

Att utveckla dina lagerprocesser för optimal tillväxt är avgörande, men det är viktigt att notera att befinna sig på det allra första steget på skalan inte nödvändigtvis är negativt; faktum är att det kan vara den bästa lösningen för ett mindre lager med begränsade resurser. Låt oss utforska de fem nivåerna på skalan här nedanför.

 

 

1. Affärssystem med utskrivna plocklistor

checklist

På trappans första steg hittar vi lösningen med att utnyttja affärssystemets (ERP) egen funktionalitet eller modul i kombination med utskrivna plocklistor. Detta är den enklaste typen av systemstöd man kan ha på lagret som stöd för lagerprocesser. Manuella processer likt detta är vanliga för inventering och mottagning av varor från leverantörer.

Även om detta kan vara lämpligt för mindre lager med begränsade resurser, signalerar det ett framtida behov av digitalisering för att göra det möjligt att öka effektiviteten och produktiviteten. Att övergå från manuella processer till mer avancerade lagerhanteringssystem kan effektivisera lagret enormt och banar väg för tillväxt och vidare utveckling av lagermiljön.

Läs mer och se videon om hur Care of Carl gick från papperslistor till ett WMS >

 

2. Affärssystem tillsammans med en mobil lösning

Updated-1

På steg två är det mobila systemet (t.ex. en handdator) vanligtvis direkt kopplat till eller integrerat med ditt affärssystem. Denna integration möjliggör en smidigare kommunikation mellan systemen, vilket ger en mer effektiv lagerprocess. Även om du är begränsad till de funktioner som erbjuds av ditt affärssystem och dess WMS-modul, så erbjuder denna konfiguration fortfarande en kostnadseffektiv lösning för mindre lager med lägre volymer.

Trots att effektivitetsförbättringen kanske inte är av betydande slag i detta skede, är den initiala investeringen relativt låg vilket gör det till ett praktiskt val för företag med begränsade resurser. Det är dock viktigt att notera att denna konfiguration kan begränsa din potential för tillväxt när dina verksamheter expanderar.

❗Tänk långsiktigt och överväg möjligheten att behöva uppgradera eller byta ut ditt system för att möta ökade kraven eller tillväxt i en större lagermiljö.

 

3. Ett lagerhanteringssystem (WMS)

Second relay leg

Ett lagerhanteringssystem (WMS) kan förbättra och förenkla dina lagerprocesser markant genom att sömlöst integreras med en mobil enhet (som en applikation), vilket i slutändan ökar effektiviteten och gör det smidigt hantera stora volymer för systemets användare. Med avancerade funktioner som optimerade plockrutter, möjligheten till att plocka flera order samtidigt, förbättrad spårbarhet och förmågan att följa nyckeltal (KPI:er), kommer dina lagerprocesser att vara sömlösa och optimerade för att uppnå maximal produktivitet.

När du överväger dina alternativ för att välja ett WMS är det avgörande att betrakta det som en långsiktig investering snarare än en kortsiktig lösning. Även om en mobil lösning kan erbjuda initiala kostnadsbesparingar, så säkerställer en robust WMS investering skalbarhet och anpassningsbarhet när ditt företag växer.

❗Var uppmärksam och försiktig med äldre WMS-system som saknar regelbundna uppdateringar och är installerade lokalt (on-premise), då de kan leda till ökade totala ägandekostnader (TCO) över tid. Genom att välja ett modernt WMS som går hand i hand med dina affärsbehov och mål kan du förvänta dig att kunna underhålla och använda systemet under många år framöver, vilket effektivt stöder dina lageroperationer på lång sikt.

 

4. WMS-lösning med transportband och/eller röststyrd plockning

Conveyour

På det fjärde steget kan integrationen av en WMS-lösning med transportband revolutionera din paketsorteringsprocess och optimera effektiviteten i plocket. Genom att implementera röststyrd plockteknologi, som möjliggör handsfree-operation under plockuppdrag, kan du ytterligare förbättra produktiviteten och noggrannheten i dina lagerprocesser.

Även om den här typen av integration kräver en större initial investering jämfört med ett fristående WMS-system, är fördelarna i form av förbättrad effektivitet och resursbesparingar betydande. Användningen av transportband och röststyrd plockning inte bara effektiviserar sortering och förflyttning av paketerade försändelser, utan minimerar också fel och reducerar arbetskostnader kopplade till manuell hantering.

Genom att investera i dessa avancerade teknologier tar du ställning och främjar kontinuerlig förbättring och innovation på lagret. Det, i sin tur, positionerar ditt företag i framkant för framtida tillväxt och framgång på den konkurrensutsatta marknaden. Genom att dra nytta av dessa toppmoderna lösningar kan du ligga steget före och optimera dina operationer för maximal produktivitet och kundnöjdhet.

 

5. WMS-lösning för transportband och plockautomation

First relay leg

Genom att integrera en WMS-lösning med toppmoderna automationslösningar som AutoStore eller robotiserade system på detta steg av mognadstrappan kan du verkligen revolutionera dina lagerprocesser. Genom att implementera goods-to-man-funktioner som minimerar gångavstånd och maximerar plockeffektivitet tar du betydande steg mot att förbättra lagerproduktiviteten. Den här avancerade integrationen kräver en betydande initial investering, men de potentiella fördelarna i form av effektivitet och kostnadsbesparingar är verkligen anmärkningsvärda.

Med dessa innovativa lösningar på plats är din verksamhet inte bara redo för ökad tillväxt utan också för ökad konkurrenskraft på marknaden. Genom att applicera automation och avancerade plocklösningar lägger du grunden för effektiva processer, förbättrad noggrannhet och slutligen, ökad kundnöjdhet. Denna strategiska investering i toppmodern teknik kommer utan tvekan att positionera ditt företag som ledare inom branschen.

Läs mer och se videon om Nordic Nest som bygger ett lager för framtiden >

 

 

FAQ/Vanliga frågor: Lagermognad

Fråga: Kan du ge specifika exempel eller fallstudier av företag på varje steg av lagrets mognadsnivå?

Svar: Vi har nära samarbeten med företag över hela skalan av lagermognadsnivåer. Våra kunder hamnar vanligtvis inom steg 3-5 av skalan. Här är några inspirerande exempel från våra kundberättelser (video + text): Nordic Nest (steg 5), Matsmart (steg 4), and Care of Carl (steg 3).


Fråga: Vilka är några vanliga utmaningar som företag står inför när de övergår från ett steg till ett annat på skalan?

Svar: 

  • Motstånd mot förändring från anställda som är vana vid befintliga processer.

  • Integrationsproblem vid införande av ny teknik eller system.

  • Resursbegränsningar, såsom budgetbegränsningar eller brist på personal.

  • Bristande engagemang eller stöd från nyckelintressenter inom organisationen.

  • Svårighet att anpassa lageroperationer till övergripande affärsmål.


3. Fråga: Finns det några rekommenderade strategier eller bästa praxis för företag som vill utvecklas och ta sig till nästa nivå?

Svar:

  • Utvärderabefintliga lagerprocesser och teknik noggrannt för att identifiera förbättringsområden.

  • Utveckla en tydlig strategi eller plan för genomförande, inklusive tidslinjer, resursallokering och nyckeltal (KPI:er) för att mäta projektets framgång.

  • Investera i utbildnings- och utvecklingsprogram för att säkerställa att medarbetarna är utrustade med nödvändiga färdigheter och kunskaper anpassade till kommande förändringar.

  • Etablera regelbundna kommunikationskanaler för att hålla alla intressenter informerade och engagerade under hela övergångsprocessen.

  • Utnyttja expertisen hos externa konsulter eller branschexperter för att ge vägledning och stöd vid implementering av nya initiativ.

 

Upptäck hur Bitlog WMS smidigt kan förenkla dina lagerprocesser. Kontakta oss!

 

The Bitlog Team
Story by

The Bitlog Team

Next Post
Bygga eget eller köpa standardiserat WMS?