Bygga eget eller köpa standardiserat WMS?

Har ditt företag nått den tredje steget av lagermognad och är redo att investera i ett digitalt WMS? Grattis! Det måste betyda att ditt företag växer. Nu kommer det kritiska beslutet: att välja mellan en skräddarsydd eller standard WMS-lösning. Även om skräddarsydda lösningar har sina fördelar kanske de inte alltid är det optimala långsiktiga valet. Låt oss utforska vilket alternativ som bäst matchar dina företags behov.

 

 

Skräddarsytt WMS-system

När du överväger skräddarsydda WMS-lösningar är det viktigt att väga för- och nackdelar. Å ena sidan är det ofta ganska dyrt att bygga en skräddarsydd lösning, ibland överstiger det till och med dina budgeterade kostnader. Att utveckla ett skräddarsytt system inhouse medför betydande kostnader, för att inte tala om de risker som är förknippade med det. Anpassningen tar också tid och kan kräva kontinuerligt underhåll och uppdateringar, vilket ökar de totala kostnaderna och resursbehoven på lång sikt.

Om du bestämmer dig för att ta risken behöver du vara medveten om att det finns en risk att du hamnar i en situation där du är beroende av en grupp individer för att driva din lagerverksamhet och underhålla ditt WMS. Denna beroendeställning innebär en risk om dessa individer inte är tillgängliga, eller väljer att lämna företaget.

Dessutom kan investeringar i ett skräddarsytt WMS leda till att resurser och fokus avleds från din kärnverksamhet. 

Men det finns mycket positivt också, att skräddarsy ett WMS betyder att du får tillgång till alla funktioner och egenskaper som är perfekt anpassade för din lagerverksamhet, vilket potentiellt ökar effektiviteten och produktiviteten.

Skräddarsytt WMS, för- och nackdelar:

 • Alla anpassade funktioner du behöver och som går hand i han med din verksamhet

 • Stor investering i tid och pengar

 • Flera potentiella risker och kontinuerligt underhållsbehov

 • Potentiellt personberoende av individer på företaget

 

custom-standard-wms-software

 

Standardiserat WMS-system

Tvärtom kan valet av en standard WMS-lösning presentera ett mer kostnadseffektivt och driftsäkert alternativ. Standardlösningar är ofta noggrant beprövade och testade, och har en större användarbas och supportnätverk. Det ger en trygghet att veta att du använder ett system som har bevisat sin effektivitet för många andra företag inom din bransch.

Standardiserade WMS-lösningar inkluderar vanligtvis tillgång till regelbundna säkerhetsuppdateringar, ny funktionalitet och underhållssupport från leverantören, vilket minskar bördan på ditt interna IT-team.

Å andra sidan kan en standardiserad WMS-lösning ha dess nackdelar då den kanske inte erbjuder samma nivå av anpassning som en skräddarsydd lösning. Denna begränsning kan potentiellt hindra systemets förmåga att perfekt anpassa sig till dina unika lagerprocesser. Trots detta erbjuder många standard WMS-leverantörer konfigurerbara alternativ, vilket gör det möjligt för dig att anpassa systemet till viss del för att möta dina specifika krav.

 

Standard WMS, för- och nackdelar:

 • Kostnadseffektivt, driftsäkert och pålitligt alternativ

 • Bevisad prestanda och funktionalitet inom branschen

 • Större användarbas och supportnätverk

 • Regelbundna uppdateringar och underhållssupport från leverantör

 • Begränsad anpassning, men konfigurerbara alternativ tillgängliga

 

Hur väljer du den bästa lösningen för ditt lager?

När du ska bestämma dig för om du ska välja en skräddarsydd eller standard WMS-lösning är det viktigt att noggrant utvärdera ditt företags behov, ekonomiska möjligheter och övriga tillgängliga resurser. Bedöm din nuvarande position på lagermognadsskalan och sätt tydliga, framtida mål. När du har klarhet över dina mål och resurser kan du fatta ett informerat beslut mellan en skräddarsydd eller standard WMS och sedan inleda diskussioner med systemleverantörer.

I slutändan, välj den lösning som bäst passar dina unika behov efter noggrant att ha utvärderat fördelarna och nackdelarna med varje alternativ. Prata gärna med andra bolag vars verksamhet har, eller har haft, liknande utmaningar.

Behöver du lite hjälp? Ta reda på mer i vår guide nedan om hur du väljer den bästa lagersystemet för ditt företag.

 

 

FAQ: Skräddarsytt eller standard WMS

 1. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan en skräddarsydd och standardiserad WMS-lösning vad gäller kostnad, skalbarhet och underhållskrav?

  Skräddarsydda WMS-lösningar har högre initiala kostnader på grund av skräddarsydda funktioner, medan standardiserade alternativ är mer kostnadseffektiva med färre anpassningsmöjligheter. Skräddarsydda lösningar kräver också fler resurser för underhåll och uppdateringar jämfört med standardiserade lösningar.

 2. Hur kan jag bedöma mitt företags nuvarande position och mognad för att avgöra om en skräddarsydd eller standardiserad WMS-lösning är mer lämplig?

  Bedöm faktorer som verksamhetens storlek, lagerkomplexitet och tillväxtmål för att avgöra vilken typ av WMS-lösning som passar verksamheten bäst. En skräddarsydd eller standardiserad. Läs mer om lagermognad här.

 

Upptäck hur Bitlog WMS smidigt kan förenkla dina lagerprocesser. Kontakta oss!

 

 

The Bitlog Team
Story by

The Bitlog Team

Next Post
5 tips från Care of Carl inför valet av WMS-system