Lokalt (on-premises) eller molnbaserat WMS?

Om vi frågade dig om du borde generera din egen elektricitet eller använda elektricitet från elnätet, vad skulle du välja? Självklart är anslutning till det befintliga elnätet det mest praktiska och bekväma valet - i dagens samhälle. Men om man tittar tillbaka till när elektricitet först introducerades kunde beslutet ha varit mer utmanande och varierat. Den här typen av dilemman kan liknas vid valet mellan lokala installationer (on-premises) och molnbaserade lösningar inom lager och logistik. Framförallt när vi pratar om lagerhanteringssystem (WMS).

Teknologisk utveckling har varit drivkraften bakom övergången från traditionella till moderna tillvägagångssätt inom både elproduktion och WMS-system. Precis som sättet elektricitet transformerade våra energikällor, erbjuder övergången till molnbaserade WMS-lösningar förbättrad produktivitet och flexibilitet. Att välkomna innovation är i dag direkt avgörande för att förbli konkurrenskraftig i ett logistiklandskap i ständig förändring.

 

On-premises WMS (installerat lokalt)

Traditionellt sett har lokalt installerade WMS-system varit det val många företag har gjort, eftersom det erbjuder en känsla av kontroll och säkerhet då programvaran är installerad på plats på lagret. Även om detta tillvägagångssätt kanske har passat företagens behov tidigare, så utvecklas lagerhanteringssystem snabbt och går mer och mer mot att bli renodlade molnbaserade lösningar som ger en ny nivå av ökad effektivitet och flexibilitet.

När man överväger ett lokalt installerat WMS är det viktigt att väga fördelar och nackdelar. På den positiva sidan möjliggör en lokalt installerad programvara större anpassning och kontroll över systemet. Företag med strikta regelverk eller säkerhetskrav kan också känna sig trygga med att ha sina data på sina egna lokaler. Dock kan lokalt installerade lösningar vara kostsamma på lång sikt med underhåll och uppgraderingar, vilket i de allra flesta fallen leder till mycket högre kostnader.

 

cloud-on-premises

 

Molnbaserad WMS-mjukvara

Ett molnbaserat system är en typ av programvara eller applikation som lagras, hanteras och nås genom molnet. Användare behöver en internetanslutning för att använda dessa tjänster, eftersom de vanligtvis lagras på delade datorkällor som molnservrar.

Molnbaserad WMS-mjukvara ger flexibilitet att anpassa systemet efter dina specifika behov. Oavsett om det handlar om att anpassa sig till föränderliga affärsbehov eller integrera med andra programvarulösningar, erbjuder molnbaserade WMS en agilitet att anpassa systemet efter unika arbetsflöden. Med regelbundna uppgraderingar och kvalitetskontrollåtgärder på plats kan du vara trygg med att det molnbaserade WMS-systemet kommer att fortsätta utvecklas och anpassa sig i takt med det övriga logistiklandskapet.

Genom att välja molnbaserad WMS-mjukvara kan företag dra nytta av en kostnadseffektiv och anpassningsbar lösning som förbättrar effektivitet och produktivitet i samtliga lagerprocesser.

 

Updated-1

Molnbaserade uppgraderingar

Molnbaserade WMS-system har en rad fördelar som kan göra enorm skillnad för befintliga processer. En stor fördel är de sömlösa och automatiska uppgraderingarna som vanligtvis ingår i månadskostnaden, vilket säkerställer att systemet alltid är uppdaterat med de senaste funktionerna och förbättringarna. Det eliminerar behovet av kostsamma, manuella uppgraderingar och möjliggör kontinuerlig förbättring utan några ytterligare stora kostnader.

Bitlog WMS-användare får systemet uppgraderat automatiskt flera gånger om året, och får då tillgång till programvaru- och säkerhetsuppdateringar samt nya funktioner omedelbart vid lansering.

 

Manuella eller automatiska WMS-uppgraderingar: risker och effekt

 • Manuella uppgraderingar och kvalitetskontroll

  • Brist på rigorösa kvalitetskontrollprocesser kan resultera i produktionsproblem.

  • Otillräcklig testning och validering kan leda till stabilitetsproblem som stör det dagliga arbetet.

 • Uppgraderingsfrekvens

  • Automatiska uppgraderingar ger snabb tillgång till nya funktioner och förbättringar.

  • Få uppgraderingar kan leda till missade förbättrings- och optimeringsmöjligheter.

 • Anpassningar kan försvåra manuella uppgraderingar för WMS- och ERP-system;

  • Anpassningar kan orsaka problem med nya systemversioner och kräva ytterligare utvecklingsarbete.

    

  • Att uppgradera anpassade system kan vara dyrare än att bygga och implementera ett nytt WMS.

 

Insikter från skaparen av Bitlog WMS

Fred Boström, VD och grundare av Bitlog och Bitlog WMS, förespråkar användningen av offentliga molnlösningar och anser att det är det bästa alternativet för de allra flesta företag. Han understryker värdet av molnteknik samt hur det förbättrar traditionella lagerhanteringssystem. Han säger:

"Det finns många olika typer av molntjänster, från privata till offentliga, som Microsoft Azure, AWS och Google Cloud. För mig är svaret enkelt: använd molnet, helst det offentliga molnet, om du inte har några speciella, interna regleringskrav. En sak som är viktigt att undersöka är om uppgraderingar ingår i månadskostnaden eller inte. Om det inte ingår kan det resultera i att du köper ett WMS som snabbt blir föråldrat och innebär dyra uppgraderingar som kommer att öka framtida kostnader."

 

Sammanfattningsvis, medan branschen fortsätter att övergå till molnbaserade lösningar, kommer beslutet mellan lokalt installerade och molnbaserade WMS i slutändan att bero på varje företags specifika behov, regleringskrav och prioriteringar. Även om lokalt installerade lösningar fortfarande kan vara relevanta för vissa företag, är trenden att gå mot molnbaserade system tydlig och erbjuder en mer effektiv och kostnadseffektiv lösning för moderna lager- och logistikprocesser.

 

 

 

The Bitlog Team
Story by

The Bitlog Team