Boka en demo

Care of Carl: Så hanterar vi försäljningstoppar [Black Week] ✨

Högsäsongen för e-handlare kan inträffa vid olika tillfällen under året och varierar ofta beroende på vilken typ av produkt de säljer. Bitlog har pratat med Magnus Olsson, Logistikchef på Care of Carl, för att lära oss mer om hur de hanterar högsäsonger inklusive Black Week, julhandeln och hur Bitlog hjälper dem hantera perioder med högre försäljning.

 

Tog avstånd från Black Week – Sen kom Covid 

Sedan grundandet 2010 har Care of Carl valt att inte delta i högtids- och rabattruschen. Magnus Olsson, som idag ansvarar för all logistik och affärsutveckling hos företaget, berättar att de har tagit avstånd från kampanjperioder som Black Week, Cyber Monday och mellandagsrean enligt deras varumärkespolicy. 

”Historiskt sett har Care of Carl valt en fullprisstrategi och inte deltagit i Black Week-kampanjer”, berättar Magnus. ”Men sedan kom Covid, och försäljningen sjönk med nästan 30% på en dag.” 

Trots att e-handeln ofta beskrivs som att den har haft en rekordökning de senaste åren, så var det inte så i början av 2020. Många e-handlare upplevde en kraftig inbromsning i spåren av Covid och framtiden var under en period oviss.  

 

”Det var extremt svårt att dra slutsatser och prognoser för kommande försäljning”

 

Sedan vände det. E-handeln som handelsmarknad fick en rekordökning. 

I efterhand kan Care of Carl se 2020 och 2021 som två framgångsrika år med ökande försäljningssiffror. Magnus säger: ”Plötsligt började försäljningen öka väldigt snabbt. Under 2021 såg vi en total ökning i försäljningen med över 30%. Vi insåg att vi behövde mer stöd i form av ett WMS-system eftersom vi fortfarande arbetade med papper och penna på lagret." 

 

Gick från penna och papper till Bitlog WMS 📝

Magnus, som tidigare arbetat som konsult inom e-handel, har omfattande erfarenhet av olika lager- och logistiklösningar, inklusive manuella processer och processer med ERP- eller WMS-stöd. Han förklarar att han tidigare hade positiva erfarenheter av Bitlog, och därför var det ett naturligt val när de behövde ett bättre stödsystem för sitt lager. 

"Innan Bitlog använde vi en manuell process där vi strök varorna från en lista när vi plockade dem", förklarar Magnus och tillägger att de nu kan hantera alla lagerrelaterade e-handelsflöden smidigt och effektivt.  

Implementeringen av Bitlog gjordes på bara sex månader, men han betonar vikten av en noggrann kartläggning, intern förberedelse och dokumentation för att undvika förseningar: "Vår implemention tog endast sex månader, men det kan ta upp till nio eller tolv månader om man inte har rätt dokumentation på plats. Vi ville vara igång med Bitlog innan Black Week i oktober 2021, och genom att förbereda oss ordentligt kunde vi uppnå vår deadline." 

 

”Bitlog’s mobilapp är fantastisk!” 📱

"Bitlogs mobilapp är fantastisk! Flexibiliteten med licenser är en viktig faktor eftersom vi kan lägga till fler användare under peak-perioder. Vi kan enkelt lägga till eller byta ut personal på lagret, och eftersom appen är så lätt att förstå och komma igång med kan en ny person kan vara igång och helt självgående efter bara 1-2 timmar", säger Magnus och tillägger: 

 

"Vi behövde fler anställda på lagret under 2020 än idag [2023] ..."

404

 

"Vi behövde fler anställda på lagret under 2020 än idag [2023], men tack vare Bitlog har vi kunnat effektivisera vissa processer med upp till 50%. Jämfört med när vi arbetade manuellt är skillnaden enorm. Vi kan hantera fler ordrar med färre anställda på lagret och det är mindre risk för felaktigheter." 

Med Bitlogs mobilapp kan Care of Carls lagerpersonal arbeta effektivare med optimerade plockuppdrag och skanners för plockning och packning innan beställningarna skickas till kunden. Det sparar mycket tid och ger full kontroll över lagersaldon och orderstatus i realtid, vilket i sin tur förbättrar kundupplevelsen. 

 

Black Week 2022 – en nättare kampanjvecka för Care of Carl 

Det finns många olika sätt att angripa Black Week. Vissa återförsäljare erbjuder stora rabatter och upplever enorma säljtoppar, medan andra väljer att ha en lojalitetskampanj eller helt avstå från att delta. 

År 2022 deltog Care of Carl för första gången i Black Week genom att aktivera en småskalig satsning för sina lojala och återkommande kunder. Magnus förklarar: "Vi genomförde en mindre kampanj under helgen vid Black Week 2022, vilket ledde till att vi behövde öka bemanningen något under måndagen och tisdagen därpå." 

 

Magnus 5 bästa tips för dig som ska välja eller implementera ett WMS:

  1. Dokumentation! Säkerställ att ni har genomlyst verksamheten INNAN ni börjar prata med leverantörer. Kartlägg interna processer och identifiera förbättringspotential, brister och vad ni upplever att ni gör bra. Dokumentera vilket systemstöd som måste finnas, är bra om det finns, kan vara aktuellt i framtiden och som inte är viktigt. 
  2. Använd dokumentationen (punkt 1) som stöd när du går in i implementations-fasen. Det ni har kommit överens om är det som ska levereras.  
  3. Tillsätt rätt projektorganisation. Tänk igenom vilken organisation du behöver ha tillgänglig internt för att implementationen ska gå smidigt. Du behöver vara medveten om att implementationen kräver att du frigör mycket tid och resurser internt.
  4. Etablera en tidsplan. Säkerställ att du har en projektplan med en tidsplan, och säkerställ att tidsplanen följs genom att ha regelbundna avstämningar med intern såväl som extern projektorganisation.
  5. Håll dig ditt WMS:ets standard. Skräddarsy inte för mycket, utan låt önskemål om anpassningarna växa fram efter att ni använt systemet och identifierat sådant som ger ett faktiskt affärsvärde. Om systemet ska anpassas för mycket riskerar man även att missa deadlines och försena projektet. Kommer man på ändringar under implementationstiden – lägg dem i en backlogg och återkom till dem när implementationen är avslutad

 

Fia Jonsson
Story by

Fia Jonsson

Next Post
Köpa lagersystem (WMS)? Det här behöver du ha koll på!