Boka demo
KUNDCASE

Matsmart

Räddar planeten - ett lager i taget

I en värld där matsvinn står som en orättvis realitet, har Matsmart klivit in som en e-handelsräddare. De ser till att mat som annars skulle ha hamnat i soporna når människors tallrikar genom att rädda det från ödet av små skönhetsfel eller korta datummärkningar.

Med sin unika verksamhet stod de dock inför lagerutmaningar som krävde en särskild lösning. Genom att investera i ett fullt digitaliserat WMS har Matsmart inte bara strukturerat om sitt lager, utan även skapat en bättre framtid för mat och människor.

Boka demo
matsmart
INSTALLATION
Bitlog WMS
Automation

PLATS
Örebro, Sverige
PERSONER

Conrad Edgren
Chief Logistics Officer

Erik Nguyen
Key User

Bakgrund 

Nästan en tredjedel av världens mat hamnar på soptippen. Denna olyckliga trend beror på lite olika faktorer, till exempel små brister/felaktigheter i förpackningen, överproduktion, säsongstrender eller korta bäst-före-datum.

Erik, Kalle och Uffe, tre vänner från Katrineholm, Sverige ville göra något åt allt detta avfall. År 2013 grundade de Matsmart ett onlineföretag som främjar hållbarhet och ansvarsfull konsumtion.

De tre partnerna började köpa överskottsprodukter och sälja dem vidare på nätet med 20-80% rabatt jämfört med fysiska återförsäljare. Affärsmodellen visade sig snart vara framgångsrik och företaget expanderade gradvis till Danmark, Finland och Tyskland. 

"Den utveckling som Matsmart har gjort med Bitlog kommer bara att göra oss starkare i framtiden."

Conrad Edgren, Logistikchef, Matsmart

Utmaning

Matsmarts lagerlandskap är alltid i förändring. Deras affärsmodell innebär att deras lager är oregelbundet och att storleken på de partier de får varierar kraftigt. Dessutom påverkar sista försäljningsdatum för vissa varor prioriteringen av plockning och frakt.

Med ett system baserat på plocklistor hade lagerpersonalen svårt att hitta rätt produkter för varje order. I allmänhet hade de svårt att skapa och bibehålla ett enkelt och effektivt arbetssätt. Det verkade som att även om Matsmarts uppdrag är att främja hållbarhet var deras gamla lagerhantering allt annat än hållbar för ett växande företag.

Lösningen

Baserat på rekommendationen från deras ERP-leverantör beslutade ledningen på Matsmart att införa Bitlogs WMS som en tilläggslösning för deras snabbväxande verksamhet. Det första steget var att digitalisera sin verksamhet och flytta lagerhanteringen till molnet. Därefter infördes mer struktur på lagergolvet med nya arbetsprocesser.

Nu har de till exempel en tydlig hyllstrategi. Dessutom ger systemet personalen anvisningar om vilka beställningar som ska utföras först, i vilken ordning produkterna ska hämtas och när de ska fylla på lager.

Med Bitlogs applikationer och iPad-användargränssnitt har plockarna nu en digital färdplan som effektivt vägleder dem genom det ständigt föränderliga lagret. Cheferna kan nu utvärdera lagren mer exakt och samtidigt övervaka verksamheten och dess prestation bättre.

Matsmart-lager-orebro

Bild: Matsmarts automatiserade och klimatsmarta lager i Örebro.

Resultat

Som ett resultat av bytet till Bitlog har Matsmart genomfört bestående strukturella förändringar i sin organisation. Hela interlogistikkedjan, från mottagning av varor till plockning och slutligen förpackning, har omarbetats och optimerats.

De har också fått en högre grad av anpassningar som hjälper dem att bättre hantera de fluktuerande lagernivåer som är intimt förknippade med deras affärsmodell. Kanske viktigast av allt är att Matsmart-teamet nu har en starkare struktur och effektivare arbetssätt för att stötta sitt uppdrag att göra matavfall till ett minne blott.

Våra användare berättar

Hör några andra av våra användare berätta om de upplever samarbetet med Bitlog, och hur Bitlog WMS underlättar deras vardag. 


Kundcase: Care of Carl >

youtube-care-of-carl-sv

Kundcase: Nordic Nest >

youtube-cover-se