Boka en demo
matsmart-1
INSTALLATION

Bitlog WMS Advanced
Automation, pack

PERSONER

Conrad Edgren, Chief Logistics Officer
Erik Nguyen, Key User

PLATS

Örebro, Sverige

Bakgrund 

Nästan en tredjedel av världens mat hamnar på soptippen. Denna olyckliga trend beror på lite olika faktorer, till exempel små brister/felaktigheter i förpackningen, överproduktion, säsongstrender eller korta bäst-före-datum.

Erik, Kalle och Uffe, tre vänner från Katrineholm, Sverige ville göra något åt allt detta avfall. År 2013 grundade de Matsmart ett onlineföretag som främjar hållbarhet och ansvarsfull konsumtion.

De tre partnerna började köpa överskottsprodukter och sälja dem vidare på nätet med 20-80% rabatt jämfört med fysiska återförsäljare. Affärsmodellen visade sig snart vara framgångsrik och företaget expanderade gradvis till Danmark, Finland och Tyskland. 

"Den utveckling som Matsmart har gjort med Bitlog kommer bara att göra oss starkare i framtiden."

Conrad Edgren, Logistikchef, Matsmart

Utmaning

Matsmarts lagerlandskap är alltid i förändring. Deras affärsmodell innebär att deras lager är oregelbundet och att storleken på de partier de får varierar kraftigt. Dessutom påverkar sista försäljningsdatum för vissa varor prioriteringen av plockning och frakt.

Med ett system baserat på plocklistor hade lagerpersonalen svårt att hitta rätt produkter för varje order. I allmänhet hade de svårt att skapa och bibehålla ett enkelt och effektivt arbetssätt. Det verkade som att även om Matsmarts uppdrag är att främja hållbarhet var deras gamla lagerhantering allt annat än hållbar för ett växande företag.

Lösningen

Baserat på rekommendationen från deras ERP-leverantör beslutade ledningen på Matsmart att införa Bitlogs WMS som en tilläggslösning för deras snabbväxande verksamhet. Det första steget var att digitalisera sin verksamhet och flytta lagerhanteringen till molnet. Därefter infördes mer struktur på lagergolvet med nya arbetsprocesser.

Nu har de till exempel en tydlig hyllstrategi. Dessutom ger systemet personalen anvisningar om vilka beställningar som ska utföras först, i vilken ordning produkterna ska hämtas och när de ska fylla på lager.

Med Bitlogs applikationer och iPad-användargränssnitt har plockarna nu en digital färdplan som effektivt vägleder dem genom det ständigt föränderliga lagret. Cheferna kan nu utvärdera lagren mer exakt och samtidigt övervaka verksamheten och dess prestation bättre.

Matsmart-lager-orebro

Bild: Matsmarts automatiserade och klimatsmarta lager i Örebro.

Resultat

Som ett resultat av bytet till Bitlog har Matsmart genomfört bestående strukturella förändringar i sin organisation. Hela interlogistikkedjan, från mottagning av varor till plockning och slutligen förpackning, har omarbetats och optimerats.

De har också fått en högre grad av anpassningar som hjälper dem att bättre hantera de fluktuerande lagernivåer som är intimt förknippade med deras affärsmodell. Kanske viktigast av allt är att Matsmart-teamet nu har en starkare struktur och effektivare arbetssätt för att stötta sitt uppdrag att göra matavfall till ett minne blott.

Fler kundberättelser

youtube-care-of-carl-sv
youtube-cover-se-nordic-nest
Kavall-Kundcase

Upptäck Bitlog

När vi mottagit dina kontaktuppgifter kontaktas du av en av våra experter. Vi lyssnar på dina utmaningar, svarar på frågor och diskuterar hur Bitlog WMS kan hjälpa dig att driva din verksamhet smidigare.